DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA I TECHNICZNA

sprzedaż niewyspecjalizowana

Dostarczę to co jest Ci potrzebne.

produkcja

Wyprodukuję to co jest Ci potrzebne.

projektowanie

Zaprojektuję to co jest Ci potrzebne.

artykuły BHP

Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice robocze, środki ochrony indywidualnej, etc.