DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA I TECHNICZNA

SPRZEDAŻ NIEWYSPECJALIZOWANA

HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA, ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU Dostarczę to, co jest Ci potrzebne.

produkcja

Wyprodukuję to, co jest Ci potrzebne.

projektowanie

Zaprojektuję to, co jest Ci potrzebne.

artykuły BHP

Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice robocze, środki ochrony indywidualnej, etc.